EN
Přejít na Diskuze a přednášky
Foto: 

Příspěvek MIRKY ELIÁŠOVÉ k tématu pedagogické dílny Členění prostoru v pedagogice tance

Datum konání akceArchitekturální přístup |  Místo konání akceaneb setkání TANCE S ARCHITEKTUROU

TANEC A ARCHITEKTURA

Tanec a architektura mají mnoho společného. Především prostor, ale také jednotlivé pojmy, které používáme jak pro tanec tak pro architekturu např. kompozice, objem – hmota, materiál, vnitřní prostor, vnější prostor, rytmus, proporce, zlatý řez, kontrast, symetrie, linie, detail, vertikala, sagitála, horizontála a další.

Uchopení prostoru je jedním z hlavních elementů tance.Tělo ovlivňuje prostor a prostor ovlivňuje tělo. Tanec je živoucí architekturou a architektura inspiruje tanec. Místa, kde se tančí mohou být různá - divadlo, ale také nedivadelní prostory. Tančí se v přírodě, ve veřejném prostoru, v muzeích, v industriálních nebo sakrálních prostorách atd. To vše ovlivňuje tanec, jeho význam i přijetí.

Architektura je pro tanec velkou inspirací. Vnímám ji jako velmi určující aspekt pro tělo, význam pohybu i kompozici. To v jakém prostoru se tančí ovlivňuje vnímání někdy také přijetí tance. Tanec má schopnost architekturu zviditelnit. Ukázat prostor z jiné perspektivy a v jiné souvislosti. Oživit prostory, které jsou jinak nevšimnuté, neosobní, statické, ale také určené k jinému účelu. Proto je tak vzrušující site-specific. Prostor a jeho architektura umožňuje odlišné nastavení diváka a tanečníka, jiné než v divadle. Pro diváka to znamená jiný osobnější a také svobodnější zážitek z tance.

Architektura inspiruje tanec svými tvary, rytmem, detaily a spoustou dalších elementů nejen ve smyslu celku – tzn umístění těla nebo skupiny těl v prostoru, ale také inspiruje vnitřní představu těla, která modeluje samotný výraz a pohyb těla. Je otázka zda také tanec inspiruje architekturu?

Architektura má mnoho styčných pojmů s taneční kompozicí. Odlišuje je čas a časovost. V tomto smyslu je architektura statická zatímco tanec je časové umění. Pohyb je a hned zmizí. Architektura zůstává dál.

 

 

 

Praktické informace

Infomace k samotnému semináři

nebo na našich facebookových stránkách

Umělci

Mirka Eliášová

Mirka Eliášová Životopis

Mirka Eliášová - tanečnice, pedagožka, choreografka - je absolventka v oboru choreografie na Taneční katedře HAMU v Praze. V následujících letech se věnovala využití improvizace v současném tanci a v roce 2007 obhájila disertační práci v oboru choreografie a teorie choreografie. V současné době působí jako pedagog na Taneční katedře HAMU v Praze a část svých sil věnuje práci s dětmi na ZUŠ v Praze 8. [ ]

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.