EN
Přejít na Rezidence
Foto: / Design: Anastasia Vrublevska

GALERIE BEZ HRANIC / GALLERY WITHOUT BORDER

Mezinárodní projekt vycházející z uměleckých děl vystavených v expozicích Národní galerie Praha

Datum konání akce10. & 13. 10. 2021 |  Místo konání akcePraha, Veletržní palác, Klášter sv. Anežky České, NGP

Do Česka přijíždí americká choreografka, umělecká aktivistka a mentorka Sue Schroeder, která bude po dobu deseti dnů intenzivně spolupracovat s vybranými českými choreografy a také členy vlastního souboru Core Dance. Práce Sue Schroeder je založena na takzvaných „scores“, tedy pohybových intervencích vycházejících z vybraných děl stálé expozice Národní galerie Praha 1796–1918: Umění dlouhého století a Sochařská zahrada Kláštera sv. Anežky České. Choreografie, které návštěvníci uvidí, vyplývají z tématu objektů, obrazů, soch i konceptu výstavy jako celku.

Příběhy umění: Tanec a výtvarné umění jako jedno tělo

Projekt Gallery Without Borders vznikl v letech 2020–2021 na základě koprodukce Centra choreografického rozvoje SE.S.TA se studiem Core Dance a ve spolupráci s Národní galerií Praha. Letos se umělci konečně potkají naživo a jejich taneční kreace může zhlédnout každý návštěvník.
 

____


(Díla použitá na obrázku nahoře: Pepa Mařáková, Vlastní podobizna s otcem, 1896, sbírky NGP; Karel Malich, Červená plastika, 1964 (2013), zapůjčeno z Galerie Zdeněk Sklenář)

Výtvarné a pohybové umění mluví stejným jazykem

Projekt Gallery Without Borders 2021 představí taneční tvůrci z České republiky a USA poprvé živě už letos v říjnu. Prostory Sochařské zahrady Anežského kláštera a expozice 1796–1918: Umění dlouhého století ve Veletržním paláci se promění v netradiční inscenaci. 

Pod vedením americké choreografky, umělecké aktivistky a mentorky Sue Schroeder se budou po dobu deseti dnů vybraní čeští choreografové a členové jejího souboru Core Dance připravovat na svá vystoupení přímo mezi návštěvníky.

„Spíše než takový přístup k tvorbě, kdy by umělecká díla ‚inspirovala‘ moje taneční kreace, raději zkoumám a studuji záměr umělců a současně začleňuji do svého tanečního procesu řadu dalších uměleckých prostředků – malbu, kresbu, deníkové záznamy, perokresbu, sochařství atd. Protože vstupní bod většiny mých prací začíná improvizací, tyto alternativní tvůrčí procesy povzbuzují umělce k jedinečnému a v podstatě novému typu pohybu,“ říká Schroeder, autorka a mentorka projektu a současně umělecká ředitelka a spoluzakladatelka Core Dance.

Osobní setkání po roce tvorby on-line. Vznik nového tvůrčího týmu

Pro tento nový koncept vytvořila Sue Schroder v roce 2020 strukturu virtuálního procesu“, do kterého byly zapojeny obě skupiny umělců z České republiky i USA formou skupinových a individuálních koučovacích sezení.

Podkladem pro tuto strukturu se stala umělecká díla ze stálé expozice Národní galerie Praha 1796–1918: Umění dlouhého století. Celkem pět společných virtuálních sezení celého týmu se uskutečnilo v období duben–květen 2020, na závěr bylo vysíláno živé představení z ČR i USA jako live stream.

Do projektu je zapojeno celkem pět choreografů Eva Urbanová, Barbora Látalová, Zden Svíteková, Johana Pocková a Roman Zotov-Mikshin působících v Česku, kteří měli možnost spolupracovat s renomovanou zahraniční lektorkou a díky virtuálním přenosům dlouhodobě také s americkými umělci a umělkyněmi (Walter Apps, Benjamin Laith Stevenson, Shawn Humlao Evangelista, Iman Siferllah-Grim), pracujících ve stejnou dobu se stejným uměleckým materiálem.

Schroeder pokračovala v setkávání on-line dál v roce 2021 a za tu dobu vznikla mezinárodní taneční skupina, kterou vede k vystavění společného slovníku, komunikačních metod a rozvoji choreografických notací (score) spojených s konkrétními výtvarnými díly, které si tanečníci vybrali na základě jejího kurátorského náhledu z pozice choreografa.

Nový pohled na umění: Jedno přechází v druhé

Sue Schroeder reflektovala, jako obvykle při své práci, záměr kurátorů výstavy Veroniky Hulíkové a Otty M. Urbana. Výběr obrazů, který vytvořila pro performery, byl dramaturgicky seskupen do stejných celků jako výstava: Člověk, Svět a Ideje. 

Projekt Gallery without Borders se vyznačuje jistým odklonem od tradičních představ o tanci, podporuje plodnou a velmi inspirativní debatu o výtvarném umění a současně umožňuje přistoupit k vyprávění „příběhu umění“ z kinestetického úhlu pohledu. 

 
 

Zažijte výtvarné umění jinak! V expozici budete potkávat choreografy přímo uprostřed tvorby.

Program

TANEC A TĚLO V POHYBU JAKO INSTALACE

V Sochařské zahradě jsou choreografická scores transformována skrze setkání s díly českých sochařů do neobvyklého pojetí prostoru v intencích estetiky site-specific. Tanec vede pohled návštěvníka scénou celé zahrady, jejíž rám tvoří architektura gotického kláštera.

Vybraná sochařská díla (v reflexi choreografů)

Hudba použitá v performancích

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

19TH CENTURY WO(MAN): SOUČASNÁ INTERVENCE

Při práci v expozici 1796–1918: Umění dlouhého století Sue Schroeder reflektovala, jak je charakteristické pro její tvůrčí metodu, záměr kurátorů výstavy Veroniky Hulíkové a Otty M. Urbana. Výběr obrazů zde byl dramaturgicky seskupen do celků, které odpovídají třem kapitolám expozice: Člověk, Svět a Ideje.

Ve výstavě vstupují do vzájemného dialogu umělecká díla, jejichž autoři se nikdy nemohli potkat, podobně se nyní tyto obrazy a sochy setkávají v novém mezioborovém rozhovoru s tancem a světem tanečníků. Zatímco kurátoři vedou pohled návštěvníka expozice skrze již provedený výběr a rozmístění děl ve výstavním prostoru, choreografové tak činí aktivně a dynamicky, zde a nyní, prostřednictvím svých pohybových performancí – jejich těla se stávají očima návštěvníků.

Vybraná umělecká díla (v reflexi choreografů)

Hudba použitá v performancí (v pořadí, v jakém je přehrávána)

 

 

 

Praktické informace

— Vstup je zdarma.

— Respektujeme platná protiepidemická opatření vlády: covid.gov.cz.

— Najdete nás také na Facebooku.  

— Adresy na Mapách Google:
Veletržní palác, Národní galerie Praha, Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7-Holešovice
Klášter sv. Anežky České , Národní galerie Praha, U Milosrdných 17, 110 00 Staré Město

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Umělci

Walter Apps

Walter Apps Životopis

Born and raised in Detroit MI, Walter Apps started his dance training at the age of four. He received his BFA from Point Park University in 2016. Immediately after graduating, he worked with Texture Contemporary Ballet. Next, Walter moved to New York to work with Yin Yue, Rubén Graciani, and Patrick O’Brien. He has had the privilege to perform works by Aszure Barton, Septime Weber, Lar Lubovitch, MADBOOTS, and Ohad Naharin, to name some. Walter has choreographed, directed, photographed, and filmed works of his own alongside his dancing career. Most recently, “Water We”, a work-in-progress take on water consumption, premiered in Atlanta at the Excuse The Art festival in 2020. Walter is currently a Dance Artist with Core Dance. / Photo: Joseph Titus [ ]

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Shawny Evans Humlao

Shawny Evans Humlao Životopis

Shawny Evans/Humlao is currently pursuing a Master of Fine Arts at Hollins University, and they hold a Bachelor of Arts from Kennesaw State University. They have studied with the Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, and is a member of the Dance Studies Association. Additionally, they have performed with Kit Modus, Full Radius Dance, Dance Canvas, Liquid Sky Entertainment, and Southern Arc Dance. / Photo: James L. Hicks [ ]

Barbora Látalová

Barbora Látalová Životopis

Barbora Látalová absolvovala na Konzervatoři Duncan centre v roce 1997. Je tanečnice, choreografka a taneční pedagožka pokládající si stále nové otázky a pro své další vzdělávání neváhá vycestovat za novými příležitostmi. Je interpretkou v několika projektech zároveň, ať již pro mezinárodní divadelní soubor Nie d´Alex Byrne, pro díla českých choreografů nebo v neposlední řadě také v představeních pro děti [ ]

Johana Pocková

Johana Pocková Životopis

Johana Pocková (1992) graduated from the Duncan Centre Dance Conservatory in Prague, completed a six-month internship at the Peridance Capezio Centre in New York and two years at the SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). She is currently devoting herself to auteur choreography. In 2017, she won the Jarmila Jeřábková Award for her choreography MURDER! A little comic book history. She has also presented the productions Why Not Now?, Na Váhu! and Full Warehouses of Emotions in recent years and the dance film Folds of Touch. Together with Sabina Bočková, she is the creator of the performance The Lion's Den, which was selected for the Czech Dance Platform 2020 and among the top 20 productions on the European platform Aerowaves 2021. Her latest work, together with Sabina Bočková and Inga Zotová-Mikshina, Treatment of Remembering, was selected for the Czech Dance Platform 2021. In 2019 she founded the dance association POCKETART, and in 2020 she won the first Dance News Award for her contribution to the dance scene. As a performer, she collaborates with the Tantehorse group and the Cirk La Putyka. / Photo: Antonin Kratochvil [ ]

Sue Adrienne Schroeder

Sue Adrienne Schroeder Životopis

Sue Adrienne Schroeder je umělecká ředitelka a spoluzakladatelka Core Dance, zaměřuje se na tvůrčí proces a zkoumání nových a jedinečných inspirací pro tvorbu tance a pohybu. Absolvovala universitu v Houstonu a získala magisterský titul v oboru divadelní umění z University of Arizona v Tucsonu. Schroeder pracovala mimo jiné pod vedením tanečních velikánů Billa Evanse, Hanyu Holmové, Olivera Kostocka, Anny Halprinové a Johna M. Wilsona, má další zkušenosti v rozšířených studiích Body-Mind Centering, Contact Improvisation, Modern Dance and Composition. Schroeder je držitelkou Ceny Haldeman Award za zásluhy a Kulturních multiplikátorů z Cizineckých institutů v Mnichově, Schroeder získala řadu grantů a stipendií organizací jako je Alternativní ROOTS, Úřad kulturních záležitostí města Atlanty, Gruzínská rada, Arts, Texaská komise pro umění, Rada kulturního umění Houstonu / Harris County, Dance USA a Národní nadace pro umění. V poslední době působí Schroeder jako ředitelka EXPOSED Festivalu a je členem Centra pro kreativitu a umění Společenství pro komunitní impaktní umění na Emory University. / Photo: Jerry Siegel [ ]

Iman Siferllah-Griffin

Iman Siferllah-Griffin Životopis

Iman (meaning faith/magnet) Siferllah-Griffin is a dance practitioner and facilitator of healing based in Atlanta, GA. She is the co-creator and member of the internationally known dance duo Al Taw’am LLC. Genres that inform her movement style are Hip Hop, Traditional West African, Dance Hall, Popping, House, Waacking, Modern, Capoeria Angola, Yoga, and other Black American vernacular dances. Iman’s current focus is harnessing her intuitive and spiritual abilities intersectionality with dance. / Photo: Awa Mally [ ]

Laith Stevenson

Laith Stevenson Životopis

Laith Stevenson is a movement artist and published poet from rural Alabama. She attended Emory University, where she received her B.A. in Political Science and Arabic. In addition to her primary studies, she maintained an active presence in the Dance and Creative Writing programs. Here, she began her training in Ballet and Modern Dance. After graduating, she began cultivating her process into movement and choreography to facilitate insightful dialogue on identity and interpersonal relationships. She currently resides in Atlanta, Georgia, where she works with Core Dance. / Photo: Christian Meyer [ ]

Eva Urbanová

Eva Urbanová Životopis

Eva Urbanová (SK/CZ) vystudovala choreografii na pražské HAMU a na škole Trinity Laban v Londýně. Jako tanečnice spolupracovala s Yukiem Suzukim, Petrou Fornayovou, Janou Stárkovou a dalšími, jako choreograf s Taneční konzervatoří hl. města Prahy, s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě a s tanečním souborem Bohemia Balet. V roce 2019 vytvořila dílo "DANCE is not DEAD!" pro taneční skupinu Central European Dance Theatre se sídlem v Budapešti. Její choreografie "Ženy z hlíny" byla vybrána do kategorie "Mladá krev na scéně" v rámci festivalu Malá inventura 2020. Eva se ve svém pohybovém slovníku nechává inspirovat zejména současným izraelským tancem a fyzickým divadlem. V roce 2021 je podporována Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA v programu KoresponDance at Work. / Photo: Petr Kiška [ ]

Roman Zotov-Mikshin

Roman Zotov-Mikshin Životopis

Roman Zotov-Mikshin se narodil v Tule (Ruská federace), od svých 17 let žije v Praze. Během studií na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze získal zkušenosti se současným tancem, moderními technikami jako Graham, Limon a Cunningham, bojovým uměním, street dance, tancoval v mnoha vlastních choreografiích a pracích jiných studentů. Od roku 2015 se pohybuje hlavně mezi různými podobami jeviště a zkušebnou: spolupracoval s Nadarem Rosano, Sue Schroeder, Maximem Diděnko, Lenkou Flory, Michalem Záhorou, Mirkou Eliášovou, Janou Bitterovou a s mnoha dalšími tvůrci na poli současného tance a fyzického divadla. Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Ferst Dadler. Od roku 2018 učí improvizaci, kompozici a další s tancem související předměty na konzervatoři Duncan centre. Roman je držitelem ceny Jarmily Jeřábkové 2015. / Photo: Dmitry Pryakhin [ ]

Přihlášky/předprodej

— Na tuto akci není třeba žádná registrace.

 

Podpora

Projekt Gallery Without Borders vznikl v letech 2020–2021 na základě koprodukce Centra choreografického rozvoje SE.S.TA s americkým studiem Core Dance a ve spolupráci s Národní galerií Praha za podpory MKČR a Státního fondu kultury ČR.

 __

Akce podporuje: 

 
 
 
 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

Připravujeme

Projekt vychází z dlouhodobého konceptu Centra choreografického rozvoje SE.S.TA Tanec v galerii, který je postaven na mezioborové spolupráci tance a výtvarného umění, vytváření vazeb mezi obory, hledání nových referencí a sdílení know-how.

Cyklus Tanec v galerii charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků. Projekt je realizován ve spolupráci s Národní galerií Praha a Galerií hlavního města Prahy od roku 2012, kdy pravidelně několikrát do roka přivádí do aktuálních expozic performery a prostřednictvím pohybu otevírá novou perspektivu a nové zážitky při vnímání konceptuálního či výtvarného díla.

Cyklus sleduje mimo jiné přesvědčení, že tanec je umění přístupné každému, ať už se s ním setká v divadle nebo v nečekaných souvislostech ve veřejném prostoru. Na druhou stranu se tanec v tomto pojetí stává nástrojem nového způsobu vnímání expozic.

Transdisciplinární projekt rozvíjí na několika rovinách spolupráci mezi tvůrci současného tance a galeriemi. Má za cíl nejen jejich vzájemné obohacení, ale především inovativní práci s divákem, zpřístupnění nejen výsledku (performance), ale i tvůrčího procesu. 

Zájmem SE.S.TA je stále hledat další úrovně spolupráce a cesty vzájemného propojování konceptů a know-how. Od počátku spolupráce prostřednictvím konceptů stálých expozic a krátkodobých výstav NGP rozvíjí SE.S.TA. profesionalitu umělců poskytnutím dalšího referenčního rámce.
Je to právě výměna know-how mezi obory tance a výtvarného umění, která na jedné straně umožňuje profesionálním umělcům uchopit jejich práci koncepčně a na straně druhé dává zástupcům galerií prostor pro senzibilitu a jiný způsob vnímání dynamiky konceptů výstav.

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.