EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: 

TVOŘIVÝ DĚTSKÝ TÁBOR KoresponDance

tanec – nový cirkus – světlo v prostoru

Datum konání akce10.–16. 7. 2021 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor na Zámku ve Žďáru nad Sázavou pod vedením zkušených umělců a pedagogů v prostředí Zámku s možností mnoha doprovodných aktivit jako je koupání, procházky v krásné přírodě atd. Tábor je otevřen dětem od 7 do 17 let a bude opět jak příměstský, tak i s možností pobytu.

Letos nově bude tábor o dva dny delší, aby měly děti dostatek času na osvojení si uměleckých disciplín a mohly se hlouběji ponořit do tvůrčího procesu :)


Při přihlášení si účastník předběžně vybere jednu ze tří oblastí, které se na táboře chce věnovat přednostně: TANEC / NOVÝ CIRKUS / SVĚTLO V PROSTORU (práce s kamerou). Není důležité, zda má dítě v těchto oborech nějaké zkušenosti, ale pouze to, jaké umění chce objevovat, co ho nejvíce láká. U každé kategorie je uveden doporučený věk, ale pokud se vaše dítě chce věnovat jiné kategorii, než které odpovídá věkem, je to možné, jen musí počítat s tím, že se možná nepotká ve skupině se svými vrstevníky.


Tábor je zaměřený na rozvoj kreativity dítěte a schopnost improvizace. V malebném prostředí zámeckého areálu a přilehlé krajiny budou děti zkoumat, rozvíjet se a objevovat krásy umění skrze rozmanité umělecké formy, budou se učit spolupráci a vzájemnému naslouchání a budou mít příležitost pobývat ve výjimečném barokním areálu, učit se vztahu k historii a jejímu místu v současné kultuře i společnosti.

Závěrečná prezentace na festivalu
Na konci týdne se uskuteční v rámci Mezinárodního festivalu KoresponDance prezentace výsledků práce dětí z Tvořivého tábora, která je vždy plná radostných emocí, přináší dětem obrovskou zkušenost a umožňuje jim lépe pochopit, co za sedm dní kreativní práce vytvořily. Pro rodiče je pak příležitostí vidět své děti se rozvíjet, zažít krásný den v zámeckém areálu a strávit čas s rodinou nabitý novými zážitky a zkušenostmi.

 

Kategorie

NOVÝ CIRKUS: Ludvík Polák a Dorothea Hofmeisterová (doporučený věk 7 –12 let)
TANEC: Lenka Kniha Bartůňková (doporučený věk 10 –14 let)
SVĚTLO V PROSTORU: Zdeněk Durdil (doporučený věk 12 –17 let)

Ludvík Polák a Dorothea Hofmeisterová
Oba jsou “mladou krví” českého nového cirkusu. Své zkušenosti získávali jako studenti v Centru současného cirkusu Cirqueon, kde v současné době působí jako lektoři kurzů pro děti. Ludvíkova parketa je hlavně žonglování, Dorka umí skvěle stojky, ale také párovou akrobacii a krom toho má výtvarného ducha! Se skupinou Cirquonauti vytvořili pro Palác Akropolis představení Kolemjdoucí pod vedením Stéphanie N’Duhirahe a Cécile da Costy, potkat je můžete také na Letní Letné nebo na Vyšehradském festivalu Vyšehrádky, kde se podílejí na programu pro děti.

Lenka Kniha Bartůňková
Tanečnice, choreografka a taneční pedagožka Lenka Kniha Bartůňková, absolventka pražské konzervatoře Duncan centre a Folkwang Hochschule v Essenu, má bohaté zkušenosti z dlouhodobého působení v Německu a Španělsku. Spolupracovala s řadou českých i zahraničních choreografů a umělců (Robert Olivan, Lorca Renoux, Samir Akika, La Fura dels Baus, Norbert Steinwartz, Ioana Mona Popovici či Chikako Kaido). Dodnes intenzivně pracuje s německou skupinou Renegade theater, která se zabývá propojením současného a pouličního tance, break dance a vizuálního umění. V roce 2005 získala první cenu v choreografické soutěži Jarmily Jeřábkové. Dvakrát byla nominována na hlavní cenu za objev v tanci choreografické soutěže Cena Sazky, kterou v roce 2008 obdržela za choreografii Knihovna. V roce 2010 reprezentovala Českou republiku na mezinárodní výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. Cílem Lenky Knihy Bartůňkové je pokračovat v mezinárodní výměně a rozšiřování zkušeností v tanečním a uměleckém světě. Za tímto účelem založila v roce 2010 občanské sdružení FARO o.s.

Zdeněk Durdil
Vystudoval režii na Katedře animace pražské FAMU, kde vytvořil několik animovaných filmů a dva krátké filmy kombinované s hereckou akcí. Má zkušenosti s hranou režií a tvorbou videoklipů. Dalším ohniskem jeho zájmu jsou přesahy audiovizuální tvorby do jiných oborů, zejména použití pohyblivého obrazu v divadelním prostoru. Na toto téma napsal diplomovou práci. Je autorem řady audiovizuálních a interaktivních instalací a tvůrce projekcí divadelních představeních (Latera Magika, Ponec, Duncan Centrum). Absolvoval čtyři semestry dialogického jednání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU u prof. Ivana Vyskočila. Tuto zkušenost využívá pro současnou pedagogickou činnost. Víc jak 10 let vyučuje na Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě obor audiovizuální tvorba. Tento předmět je zaměřen na získání technických dovedností a na zvládnutí filmové řeči. Vede praktická cvičení studentů od námětů přes storyboard až po realizaci. Pracuje s grafickými, střihovými a postprodukčními nástroji: Adobe Aftereffects, Premiere, Photoshop, Resolume.  

Program

Program je rozdělen na dopolední a odpolední, kdy od rána se děti věnují vybranému oboru ve své skupině a po obědové pauze pak pracují děti dohromady, prolínají se, vzájemně se inspirují, spolupracují a sdílejí radost z tvorby. Pro děti, které jsou na táboře ubytované, je zajištěn další program na odpoledne i večer, trvalý dozor a stravování.


První den v sobotu 10. července začínáme v 9.00 hodin. Pro děti, které mají tábor s ubytováním, nabízíme možnost přijet již v pátek večer a přespat do soboty.

Program dne
8:30 – 9:00 příchod
9:00 – 12:00 dopolední tvorba ve skupinách
12:00 – 13:30 oběd a poobědová pauza
13:30 – 16:30 společná tvorba všech skupin
16:30 odchod dětí z příměstského tábora, pro ubytované děti další program, večeře, atd.

Veřejná prezentace výsledků Tvůrčího tábora v pátek 16. července v odpoledních hodinách v rámci Mezinárodního festivalu KoresponDance.
 

 

Praktické informace

Cena tábora (7 dní):
příměstská varianta: 2700 Kč / druhý sourozenec 2300 Kč / třetí sourozenec 1700 Kč
s ubytováním: 4800 Kč / druhý sourozenec 4300 Kč / třetí sourozenec 3600 Kč

Cena zahrnuje:
● pro příměstskou variantu: kurzovné / oběd (svačinu a pití si dětí nosí vlastní)
● pro variantu s ubytováním: kurzovné / nocleh / plná penze (snídaně, dopolední a odpolední svačina, oběd, večeře)

Ubytování pro děti je zajištěno v nedaleké Sokolovně, děti si přinesou vlastní karimatku a spacák.

 

Upozornění Covid-19

Celý tábor bude realizován dle hygienicko-protiepidemických opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Zajistíme veškeré požadované náležitosti, aby byla zajištěna ochrana zdraví vašich dětí.

 

Stornopodmínky
Při zrušení účasti dítěte
do 15. 6. 2021 = vracíme 50% celkové částky *)
do 30. 6. 2021 = vracíme 25% celkové částky *)
po 30. 6. 2021 = nevracíme nic *)


*) V případě náhrady za sebe se stornopoplatky neúčtují.
Při nemožnosti nastoupení na tábor z vážných důvodů (nemoc apod.) je potřeba doložit potvrzením od lékaře, v takovém případě vracíme celou částku.
V případě, že by v návaznosti na vládní nařízení bylo konání letních táborů zrušeno, vraceli bychom kurzovné v plné výši.

Přihlášky/předprodej

Online přihláška ZDE.

Po vyplnění přihlášky budete vyzváni k úhradě kurzovného, po jeho zaplacení Vám garantujeme místo pro Vaše dítě.

Kontakt 
Eva Papánková – koordinátor tábora, tel: 608 653 653, mail: eva.papankova@se-s-ta.cz

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.