EN
Přejít na SE.S.TA pro děti
Foto: 

TVOŘIVÝ DĚTSKÝ TÁBOR KoresponDance

tanec – nový cirkus – světlo v prostoru

Datum konání akce10.–16. 7. 2021 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor na Zámku ve Žďáru nad Sázavou pod vedením zkušených umělců a pedagogů v prostředí Zámku s možností mnoha doprovodných aktivit jako je koupání, procházky v krásné přírodě atd. Tábor je otevřen dětem od 7 do 17 let a bude opět jak příměstský, tak i s možností pobytu.

Letos nově bude tábor o dva dny delší, aby měly děti dostatek času na osvojení si uměleckých disciplín a mohly se hlouběji ponořit do tvůrčího procesu :)


Při přihlášení si účastník předběžně vybere jednu ze tří oblastí, které se na táboře chce věnovat přednostně: TANEC / NOVÝ CIRKUS / SVĚTLO V PROSTORU (práce s kamerou). Není důležité, zda má dítě v těchto oborech nějaké zkušenosti, ale pouze to, jaké umění chce objevovat, co ho nejvíce láká. U každé kategorie je uveden doporučený věk, ale pokud se vaše dítě chce věnovat jiné kategorii, než které odpovídá věkem, je to možné, jen musí počítat s tím, že se možná nepotká ve skupině se svými vrstevníky.


Tábor je zaměřený na rozvoj kreativity dítěte a schopnost improvizace. V malebném prostředí zámeckého areálu a přilehlé krajiny budou děti zkoumat, rozvíjet se a objevovat krásy umění skrze rozmanité umělecké formy, budou se učit spolupráci a vzájemnému naslouchání a budou mít příležitost pobývat ve výjimečném barokním areálu, učit se vztahu k historii a jejímu místu v současné kultuře i společnosti.

Závěrečná prezentace na festivalu
Na konci týdne se uskuteční v rámci Mezinárodního festivalu KoresponDance prezentace výsledků práce dětí z Tvořivého tábora, která je vždy plná radostných emocí, přináší dětem obrovskou zkušenost a umožňuje jim lépe pochopit, co za sedm dní kreativní práce vytvořily. Pro rodiče je pak příležitostí vidět své děti se rozvíjet, zažít krásný den v zámeckém areálu a strávit čas s rodinou nabitý novými zážitky a zkušenostmi.


Jednotlivé skupiny vedou renomovaní umělci s rozsáhlými pedagogickými zkušenostmi (jména lektorů budou upřesněna v průběhu dubna-května).

 

Kategorie

NOVÝ CIRKUS (doporučený věk 7 –12 let)
TANEC (doporučený věk 10 –14 let)
SVĚTLO V PROSTORU (doporučený věk 12 –16 let)
(lektoři na jednotlivé kategorie budou upřesněni v průběhu dubna-května)
 

 

Program

Program je rozdělen na dopolední a odpolední, kdy od rána se děti věnují vybranému oboru ve své skupině a po obědové pauze pak pracují děti dohromady, prolínají se, vzájemně se inspirují, spolupracují a sdílejí radost z tvorby. Pro děti, které jsou na táboře ubytované, je zajištěn další program na odpoledne i večer, trvalý dozor a stravování.


První den v sobotu 10. července začínáme v 9.00 hodin. Pro děti, které mají tábor s ubytováním, nabízíme možnost přijet již v pátek večer a přespat do soboty.

Program dne
8:30 – 9:00 příchod
9:00 – 12:00 dopolední tvorba ve skupinách
12:00 – 13:30 oběd a poobědová pauza
13:30 – 16:30 společná tvorba všech skupin
16:30 odchod dětí z příměstského tábora, pro ubytované děti další program, večeře, atd.

Veřejná prezentace výsledků Tvůrčího tábora v pátek 16. července v odpoledních hodinách v rámci Mezinárodního festivalu KoresponDance.
 

 

Praktické informace

Cena tábora (7 dní):
příměstská varianta: 2700 Kč / druhý sourozenec 2300 Kč / třetí sourozenec 1700 Kč
s ubytováním: 4800 Kč / druhý sourozenec 4300 Kč / třetí sourozenec 3600 Kč

Cena zahrnuje:
● pro příměstskou variantu: kurzovné / oběd (svačinu a pití si dětí nosí vlastní)
● pro variantu s ubytováním: kurzovné / nocleh / plná penze (snídaně, dopolední a odpolední svačina, oběd, večeře)

Ubytování pro děti je zajištěno v nedaleké Sokolovně, děti si přinesou vlastní karimatku a spacák.

 

Upozornění Covid-19

Celý tábor bude realizován dle hygienicko-protiepidemických opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Zajistíme veškeré požadované náležitosti, aby byla zajištěna ochrana zdraví vašich dětí.

Přihlášky/předprodej

Online přihláška ZDE.

Zatím prosím pouze vyplňte přihlášku pro rezervaci místa pro Vaše dítě. Až budou jasnější hygienicko-epidemiologické podmínky realizace tábora, budete vyzváni k uhrazení kurzovného (dle pořadí zaslaných přihlášek).

 

Kontakt 
Eva Papánková – koordinátor tábora, tel: 608 653 653, mail: eva.papankova@se-s-ta.cz

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.