EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Dragan Dragin

TVŮRČÍ INKUBÁTOR 2017

Datum konání akce25.11. – 1.12. 2017 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Využijte unikátní příležitost načerpat nové zkušenosti, poznat jiné úhly pohledu, vzájemně se inspirovat a obohatit a rozvíjet vlastní koncepce na letošní mezinárodní, mezioborové rezidenci. Cílem mezioborové rezidence je sdílet proces tvorby, nacházet paralely mezi obory (tanec, hudba, architektura, věda a výtvarné umění) a vzájemně se obohatit o nové zkušenosti a úhly pohledu. Na rezidenci nebudete pracovat na svém konkrétním projektu, ale společně bádat v rámci interdisciplinární spolupráce. Tématem Tvůrčího inkubátoru 2017 je CIRKULACE. V rezidenci se budeme zabývat pohyblivými elementy, praktickými překážkami jako základními prvky tvořivosti a jejich vznikem, prouděním, pohybem v jeho nejširším smyslu slova jako cílem pro každý obor.

Rezidence by nám měla

pomoci definovat
- Co umožňuje pohyb
- Jaké překážky vedou ke kreativitě
- Jak se cirkulace projevuje v taneční dramaturgii
- S jakými elementy a s jakou hmotou můžeme ve svých oborech pracovat

lépe poznat
- Kresbu v prostoru
- Spojitost mezi architekturou, tancem, vertikálou
- Dynamiku a čas
- Principy, na základě kterých můžeme tvořit (Rudolf Laban, Pina Bausch, Émile Jaques-Dalcroze, Vasilij Kandinskij a další)
- Analýzu pohybu, hierarchii a dramaturgii prostoru (Doris Humphrey)
- Cirkulaci a symboly

zprostředkovat
- Otevření možností pro vznik emocí
- Koncepty, které nám umožňují cítit
- Rozlišení toho, co je emocionální, symbolické a co alegorické
- Sdílení vědomé práce na nastolených tématech a principech
- Rezonanci v prostoru, mezi účastníky, mezi obory

A samozřejmě budeme v rámci rezidence sdílet a pojmenovávat
- Co je pro nás cirkulace
- Jak ji využíváme při své práci, tvorbě a pro svou kreativitu
- Jaké principy jsou pro nás nositeli cirkulace, na jaké se zaměřujeme a jaké otázky řešíme

Doprovodným tématem celého procesu bude baroko, barokní cirkulace, baroko a jeho přínos současnému umění a využití principů charakteristických pro baroko k lepšímu pochopení naší tvorby.

TANEC – HUDBA – ARCHITEKTURA – FYZIKA – VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Program

Seznámení: Představení tvorby, myšlenek a vizí souvisejících s tématem rezidence ostatním účastníkům.

Hlavní program: Kreativní ateliery zaměřené na zkoumání, tvorbu a diskuze ve skupinách, rozvoj vlastního konceptu, hledání definic a odpovědí.

Doprovodný program: Prohlídky Muzea nové generace, Zámku Žďár nad Sázavou a dalších inspirativních míst, každé ráno lekce Feldenkraisovy metody (Feldenkraisova metoda somatického vzdělávání je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako zdroj k procesu učení.).

Zakončení: Závěrečná prezentace, diskuze, forma bude zvolena na základě konkrétního vývoje procesu tvorby na rezidenci. 

Praktické informace

Podmínky účasti

Hledáme aktivní tvůrce z oblasti tanec, hudba, architektura, fyzika, výtvarné umění, kteří pracují na vlastních konceptech, zabývají se tématem cirkulace a mají s ním již nějaké zkušenosti.

Přihlášky/předprodej

Přihláška

Deadline pro poslání přihlášek: 2.11.2017

Formát přihlášek
- Profesní CV
- Motivační dopis
- Prezentace vlastního projektu (prezentace, odkaz na YT nebo video apod. dle oboru)
- Charakteristika pojmu Cirkulace vzhledem k vlastní tvorbě, vizím a záměrům

Kontakt: Lucie Fabišíková, 604 505 969, fabisikova@se-s-ta.cz
 


Vybraným uchazečům potvrdíme účast nejpozději do 10.11.2017

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.