EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Archiv SE.S.TA

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

Přinášíme kreativní projekty do škol.

Datum konání akce9. - 12.11.2018 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Seminář Škola tančí uzavírá roční cyklus celého projektu. Seminář je určen tanečním tvůrcům a choreografům s chutí pracovat v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky, a pedagogům základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Účastníci mají na semináři příležitost vykročit ze zaběhnutého rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit nové profesní vazby. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí již několik let a mají s vzděláváním v pohybu bohaté a zejména rozmanité zkušenosti. Seminář je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Principy projektu Škola tančí převzala SE.S.TA z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

Základní myšlenkou Vzdělávání v pohybu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učební látkou, při získávání dovedností daného předmětu, či může rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve vzdělávacím systému používá. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem – několikatýdenní intervence choreografa (který je dostatečně zkušený a má tvůrčí potenciál) do vzdělávacího procesu za podpory učitele. Taneční tvůrce při svém působení na škole v rámci kreativního projektu vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a životem dítěte a jeho rodinou.

Cílem semináře je setkání choreografů a pedagogů, kteří dostanou prostor navzájem poznat vzdělávací a umělecké potřeby, tak, aby spolu mohli spolupracovat na kreativním projektu.

Příprava na spolupráci zprostředkovává choreografům, co obnáší výuka a školní rámec, naopak učitele seznamuje s prací choreografa a kreativním procesem.

Seminář probíhá vždy koncem kalendářního roku. Na školení jsou zváni přední choreografové, profesionální umělci, kteří mají profesní přesah a zkušenosti ze zahraničí. Za podpory zahraničních a domácích lektorů si umělci vytváří osobní přístup, díky kterému jsou schopni předat svou tvůrčí zkušenost pedagogům. Umělci v běžné výuce využijí přirozeně svůj kreativní potenciál a ve spolupráci s pedagogem „ušijí na míru“ formu i obsah projektu pro vybranou třídu a předmět. Seminář je pro pedagogy zároveň motivací pro integraci nového vzdělávacího prvku do výuky, kdy tanec - „tělo v pohybu“ a tvůrčí přístup slouží jako nástroje k pochopení dané výuky.

Díky tomuto semináři učitelé lépe rozumí podstatě práce tvůrců a choreografové jasněji vnímají cíle a procesy jako rámec školní výuky.

Seminář je vhodný pro učitele, kteří uvažují o realizaci projektu Škola tančí na své škole i pro ty, kteří chtějí jen vyzkoušet moderní přístupy ke vzdělávání, obohatit se jimi a do své praxe přenést třeba jen část či základní dojmy a rámcové zkušenosti ze vzdělávání v pohybu. 

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

Dopoledne:
Společné tréninky přístupné všem účastníkům, praktická ukázka práce lektora – "imitace školního projektu" a jeho následná analýza

Odpoledne:
Praktická práce – příprava projektů na vybraná témata a teoretické vstupy.

 

Praktické informace

Seminář se koná každoročně v listopadu, přihlášky přijáme zpravidla již od léta daného roku. Pokud máte zájem o více informací či uvažujete o realizaci projektu Škola tančí na vaší škole, neváhejte nás kontaktovat. 

Připravujeme

LEKCE FELDENKRAISOVY METODY

Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako zdroj k procesu učení. Feldenkraisova metoda je určena pro každého nezávisle na věku i fyzické kondici, kdo chce objevovat nové kvality v pohybu i v životě. Lekce povede Marie Kinsky, která se metodou mnoho let zabývá.

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.