EN
Přejít na SE.S.TA pro profesionální rozvoj
Foto: Archiv SE.S.TA

SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ

Přinášíme kreativní projekty do škol.

Datum konání akce27. - 30.10.2019 |  Místo konání akceZámek Žďár nad Sázavou

Seminář Škola tančí uzavírá roční cyklus celého projektu. Seminář je určen tanečním tvůrcům a choreografům s chutí pracovat v jiném prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty pro žáky, a pedagogům základní nebo střední školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Účastníci mají na semináři příležitost vykročit ze zaběhnutého rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit nové profesní vazby. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí již několik let a mají s vzděláváním v pohybu bohaté a zejména rozmanité zkušenosti. Seminář je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Principy projektu Škola tančí převzala SE.S.TA z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou Ministerstva kultury, školství a regionů a který byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

Z partnerské organizace Tanzplattrofm přijedou na seminář choreografové, kteří vedou obdobný projekt Tanz in Schulen v Německu. Celý seminář povede renomovaná choreografka Katharina Bader.

Základní myšlenkou Vzdělávání v pohybu je, že pohyb – tanec může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učební látkou, při získávání dovedností daného předmětu, či může rozšířit rámec kompetencí, které dítě ve vzdělávacím systému používá. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem – několikatýdenní intervence choreografa (který je dostatečně zkušený a má tvůrčí potenciál) do vzdělávacího procesu za podpory učitele. Taneční tvůrce při svém působení na škole v rámci kreativního projektu vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a životem dítěte a jeho rodinou.

Cílem semináře je setkání choreografů a pedagogů, kteří dostanou prostor navzájem poznat vzdělávací a umělecké potřeby, tak, aby spolu mohli spolupracovat na kreativním projektu.

Příprava na spolupráci zprostředkovává choreografům, co obnáší výuka a školní rámec, naopak učitele seznamuje s prací choreografa a kreativním procesem.

Seminář probíhá vždy koncem kalendářního roku. Na školení jsou zváni přední choreografové, profesionální umělci, kteří mají profesní přesah a zkušenosti ze zahraničí. Za podpory zahraničních a domácích lektorů si umělci vytváří osobní přístup, díky kterému jsou schopni předat svou tvůrčí zkušenost pedagogům. Umělci v běžné výuce využijí přirozeně svůj kreativní potenciál a ve spolupráci s pedagogem „ušijí na míru“ formu i obsah projektu pro vybranou třídu a předmět. Seminář je pro pedagogy zároveň motivací pro integraci nového vzdělávacího prvku do výuky, kdy tanec - „tělo v pohybu“ a tvůrčí přístup slouží jako nástroje k pochopení dané výuky.

Díky tomuto semináři učitelé lépe rozumí podstatě práce tvůrců a choreografové jasněji vnímají cíle a procesy jako rámec školní výuky.

Seminář je vhodný pro učitele, kteří uvažují o realizaci projektu Škola tančí na své škole i pro ty, kteří chtějí jen vyzkoušet moderní přístupy ke vzdělávání, obohatit se jimi a do své praxe přenést třeba jen část či základní dojmy a rámcové zkušenosti ze vzdělávání v pohybu. 

 

Smyslem semináře je:

/ Sdílet v týmu zkušených účastníků semináře otázky, které řeší profesionální umělci, jež vstupují do role pedagogů při práci s amatérskými skupinami.
/ Skrze praktická cvičení a analýzy si vyzkoušet a pojmenovat nejrůznější umělecko-vzdělávací metody.
/ Rozšířit tým umělců, kteří rozvíjí projekt Škola tančí.

 

Kontext:

/ Na semináři budou přítomní zkušení choreografové projektu Škola tančí a partnerského projektu Tanz in Schulen z Frankfurtu nad Mohanem.
/ Paralelně se seminářem bude probíhat i workshop pro děti. S touto skupinou budeme každý den občasně pracovat (ukázkové hodiny apod.).
/ Do dětské skupiny můžete přihlásit i svoje děti – doporučený věk je 8 – 12 let.

 

 

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

Náplň semináře

/ Praktická cvičení vedená zahraničním lektorem
/ Tvůrčí ateliér – tvorba vlastních modelových projektů
/ Interaktivní přednášky a konzultace se zkušeným pedagogem
/ Ukázkové hodiny vedené choreografy projektu Škola tančí a Tanz in Schulen
/ Moderované diskuse, analýzy, nejrůznější participativní metody pro sdílení názorů a výměny zkušeností
 

 

Praktické informace

Seminář se koná každoročně v listopadu, přihlášky přijáme zpravidla již od léta daného roku. Pokud máte zájem o více informací či uvažujete o realizaci projektu Škola tančí na vaší škole, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt pro projekt Škola tančí: Zuzana Demlová, zuzana.demlova@se-s-ta.cz 

Připravujeme

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VYPRÁVÍME PŘÍBĚHY

Na dny školního volna kolem státního svátku jsme pro děti nově přichystali podzimní příměstský tábor. Nedostaly se vaše děti v létě na Tvořivý tábor? Nechte je s námi v říjnu vyprávět příběhy pod vedením zkušené lektorky Michaely Piskačové, vedoucí Kreativního a edukačního centra v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.

Termín i časy programu příměstského tábora kopíruje termín Semináře Škola tančí a je tak možné na Zámek přijet s dětmi, které budou mít vlastní kvalitní program.

 

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ 2020

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.