EN
Přejít na SE.S.TA pro publikum
Foto: archiv SE.S.TA

Projekt ŠKOLA TANČÍ – Kreativní vzdělávání do škol

Přinášíme kreativní projekty do škol

Datum konání akce1. 9. 2023 – 30. 6. 2024 |  Místo konání akcePraha, regiony ČR

Principy Škola tančí jsme převzali z francouzského projektu „Dance au coeur“ (Tanec v srdci), který ve Francii úspěšně funguje už 30 let s podporou ministerstva kultury, školství a regionů a který je dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.

KREATIVITA UMĚNÍM, MODERNÍ METODY 

Cílem iniciativy Škola tančí je podporovat mezioborové aktivity, umělecké projektové myšlení a tvořivost a přinášet do škol a mezi pedagogy nové přístupy, moderní metody a inspirovat k „out of the box“ smýšlení o vzdělávání. Díky umění děti i dospělí získávají přístup k abstrakci a uvědomují si přínos umění pro jejich rozvoj.

TĚLO V POHYBU JAKO NÁSTROJ UČENÍ

Základní myšlenkou konceptu je, že pohyb – tanec – může pomoci žákům při osvojování poznatků napříč učivem a může rozšířit jejich rámec kompetencí. Hlavním principem je pak mezioborová spolupráce mezi tanečním tvůrcem a pedagogem. Taneční tvůrce vtahuje do tvůrčího procesu nejen žáky, ale i učitele. Zkušenost pak ukazuje, že uskutečnění kreativního projektu na škole posiluje vazby nejen mezi dětmi, mezi učitelem a žáky, ale i mezi školou a rodinou dítěte.

Podívejte se, jak fungují kreativní projekty v praxi: VIDEO: ŠKOLA TANČÍ – kreativní projekty pro školy

Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky?

Program

JAK PROJEKT FUNGUJE

Příprava konceptu, výuka formou dílen

– Vyškolení umělci (choreograf s hudebníkem či dalším umělcem z jiného oboru) ve spolupráci s pedagogem připraví na míru formát i obsah projektu v návaznosti na školní látku, charakter a potřeby třídního kolektivu.

– Výuka probíhá formou intenzivních tvůrčích dílen v časové dotaci nejméně 20 vyučovacích hodin, které jsou rozloženy do 1–5 týdnů. Dílny jsou vedeny choreografem, který provází děti tvůrčím procesem, a pedagog se nechává inspirovat kreativním přístupem a průběžně navazuje na tuto intervenci i v ostatní výuce. Žáci realizují tvůrčí projekt výuky v pohybu a učí se vnímat a používat „tělo v pohybu“ jako kreativní nástroj poznávání a zapamatování. Silným prvkem při zkoušení je také názornost, hra, spolupráce a vzájemné sdílení.

– Realizace kreativních projektů dává choreografům praktickou příležitost vyzkoušet si novou formu profesionálního působení ve společnosti. Školám, dětem a pedagogům otevírá příležitost nahlédnout do choreografického procesu a odnést si z něj praktickou zkušenost s kreativní výukou v pohybu.

Sdílená radost s rodiči, veřejné prezentace na závěr

– Projekt vždy uzavírá veřejná prezentace výsledků a verbální hodnocení ze strany vedení projektu, umělce, pedagoga i dětí. Závěrečná prezentace je okamžikem neformálního sdílení názorů, podnětů i připomínek.

– Děti mají také příležitosst uvést své představení v létě na mezinárodním festivalu současného tance KoresponDance, kde se potkávají nejen se žáky z jiných škol, ale také s umělci z různých zemí. 

Praktické informace

Ve školním roce 2023/24 spolupracujeme s těmito školami: 

– ZŠ Na Radosti, Žďář nad Sázavou
– ZŠ Meruzalka, Polná
– ZŠ Lhotky
– ZŠ Labyrint, Brno
– ZŠ Srdcovka, Třebosice
– ZŠ V Pohybu, Pardubice
– ZŠ Solidarita, Praha 10
– ZŠ Břečťanová, Praha 10
– ZŠ Velké Popovice
– ScioŠkola, České Budějovice
– FZŠ Trávníčkova, Praha 13

Kontakt 

Pokud máte zájem o podrobné informace, reference projektu či uskutečnění projektu na vaší škole, neváhejte nás kontaktovat:

Eva Papánková, koordinátorka programu Škola tančí 
608 653 653
eva.papankova@se-s-ta.cz

Umělci

Jan  Bárta

Jan Bárta Životopis

Choreograf, tanečník, divadelní tvůrce. Věnuje se vlastní autorské a interpretační tvorbě zahrnující produkci, herectví, tanec a režii. Absolvent Konzervatoře Duncan centre v Praze a čtyřletého studia na divadelní akademii v Amsterdamu – Mime department of Hogeschool voor de Kunsten. V roce 2017 absolvoval pětiletý drama/arte-terapeutický výcvik se zaměřením na metodu DvT – Developmental transformation (Vývojové proměny). Je spoluzakladatelem Crewcollective z.s. Věnuje se práci s dětmi se zaměřením na pohybovou a dramatickou výchovu, a to i v kontextu dramaterapie. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Jana Bitterová

Jana Bitterová Životopis

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Věnuje se současnému tanečnímu umění a improvizaci, a to jak z tvůrčího, tak i pedagogického a teoretického hlediska. Dlouhodobě pracovala v Anglii, kde vyučovala v tanečním programu Falmouth University (anatomie v pohybu, choreografie, kontaktní improvizace), ve francouzském Quimper (asistentka v choreografickém centru T.E.E.M.) či v belgickém Oostende (v edukačním oddělení pro muzeum současného umění Mu.ZEE). Ve své umělecké práci tvoří sóla i multimediální představení ve spolupráci s umělci z různých oborů, zabývá se site specific a zapojením místních komunit do uměleckého procesu. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Zdenka Brungot-Svíteková

Zdenka Brungot-Svíteková Životopis

Mezinárodně působící nezávislý umělec, tanečnice, performerka, choreografka a pedagožka, absolventka VŠMU (SK), seanse - Teaching Artists (N), programů Prototypes III Nadace Royaumont a Incubateur de Chorégraphes (FR). Zaměřuje se na současné pohybové a divadelní techniky, improvizaci, kompozici, somatické přístupy, pohybový výzkum a transdisciplinární spolupráce v oblasti tanečního umění a performance. Vzdělává se také v komunikaci a využití coaching přístupů v umělecké a pedagogické práci. Jako interpretka, spolutvůrkyně či asistentka spolupracovala s mnoha domácími i zahraničními umělci v Evropě, USA a Asii. Věnuje sa také vlastní autorské tvorbě (chiens anufragés, Define Yourself or Get Defined!, HAZARD ZONE). Je jedním z iniciátorů a organizátorů festivalu ImproEventsPrague (2010 - 2015), v rámci programu Francouzského Institutu byla rezidenční umělec na Cité Internationale des Arts Paříži v roce 2017/2018. Zdenka je také jednou ze zakladatelek spolku OSTRUŽINA z.s. a spoluautorkou projektů DIFFERENT?, Tančit o Žižkov a souHra. Práci OSTRUŽINA z.s. prezentovala na konferencích ITAC2 Brisbane 2014 a ITAC4 v New York City v roce 2018. Spolupracuje také s Ateliérem fyzického divdla KSFT-DIFA JAMU v Brně. / Photo: Lea Girardin [ ]

Hana  Chalupníková

Hana Chalupníková Životopis

Taneční pedagožka, choreografka a tanečnice. Absolventka taneční konzervatoře Jaroslava Ježka, poté se věnovala různým technikám moderního a současného a tance (Limón, Duncan, Body Mind Centering, kontaktní improvizace). Studovala také taneční propedeutiku, zajímá se o práci s tělem v psychoterapii a různé přístupy k choreografické kompozici. Dlouhodobě se věnuje taneční tvorbě s dětmi, ve které se zaměřuje také na intuitivní přístup k pohybu. Nově spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Agáta Jarošová

Agáta Jarošová Životopis

Talentovaná mladá česká tanečnice a choreografka. Studovala na několika renomovaných tanečních školách po Evropě (Angers, Lausanne, Madrid, Praha, Paříž), na Univerzitě Paris 8 absolvovala magisterský program interpretace a choreografie. V roce 2018 absolvovala rezidenční program SE.S.TA, následně se zapojila do mezinárodního projektu BeInternational. Věnuje se vlastní choreografické tvorbě a kreativně-vzdělávacím projektům ve školách. [ ]

Jana Látalová

Jana Látalová Životopis

Tanečnice, choreografka a pedagožka. Absolvovala konzervatoř Duncan centre, semináře taneční pedagogiky na HAMU a JAMU, kurzy Metodika dětské jógy, Metodika Pilates. Jako tanečnice se podílela na mnoha tanečních a divadelních projektech prezentovaných v Čechách i v zahraničí. Ve spolupráci s Martou Trpišovskou vytvořila několik úspěšných choreografií. Jako taneční pedagog působí v ZUŠ, MŠ i ZŠ, vyučuje TPV v rámci projektu Tanec školám. Spolupracuje s uměleckým spolkem Ostružina, dětským studiem Divadla Ponec. Od roku spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí. [ ]

Barbora  Rakušanová

Barbora Rakušanová Životopis

Tanečnice a choreografka, absolventka Konzervatoře Duncan centre. Věnuje se vlastní tvorbě a zároveň získává pedagogické zkušenosti jako Montessori pedagog v MŠ. Absolvovala Vzdělávací cyklus Choreograf v kreativním učení a v současné době se věnuje vedení kreativně-vzdělávacích projektů Škola tančí a vede taneční lekce na Zámku Žďár n/S. [ ]

Lea Švejdová

Lea Švejdová Životopis

Tanečnice, choreografka. Patří mezi první absolventy Konzervatoře Duncan centre (1997). Poté studovala bruselskou taneční akademii P.A.R.T.S. a tři roky působila v mezinárodní taneční skupině Déja Donné (Lenka Flory a Simone Sandroni). V roce 2003 se vrátila do Česka a začala spolupracovat na projektech jiných tvůrců: Nora Sopková, Serge Ambert, Krepsko, Andrea Miltnerová, Lenka Tretiagová, Divadlo bratří Formanů a další. Stala se zakládající členkou taneční skupiny NANOHACH, kde působila jako tanečnice a choreografka. Během čtrnácti let její existence účinkovala v pětadvaceti projektech. V roce 2006 získala Cenu Sazky za interpretaci, její choreografie Hechizada de Luxe byla oceněna cenou The Best Contemporary Award (Rusko, 2011) a byla nominována na Cenu Sazky 2008 v kategorii objev v oblasti taneční tvorby. V současné době vyučuje současnou taneční techniku, improvizaci a tvorbu na Konzervatoři Duncan centre a spolupracuje s institucí Post bellum. Nově spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacímu projektu Škola tančí. [ ]

Marta Vodenková Trpišovská

Marta Vodenková Trpišovská Životopis

Tanečnice, pedagožka a choreografka, absolvovala Konzervatoř Duncan Centre a bakalářský obor taneční věda na HAMU. Zároveň prošla studijním pobytem na Brighton University obor tanec s vizuálním uměním. Byla zakládající členkou skupiny Nanohach, kde působila v letech 2004-2011. Věnuje se vlastní tvorbě (obdržela II. a III. cenu v mezinárodní choreografické soutěži Cena Jarmily Jeřábkové a několik nominací na Cenu Sazky). Choreograficky spolupracovala s divadly Nablízko a Minor, v současné době také s Národním divadlem nebo s Divadlem bratří Formanů. Současný tanec a tvorbu vyučuje také na Konzervatoři Duncan centre. Dlouhodobě spolupracuje se SE.S.TA na kreativně-vzdělávacím projektu Škola tančí a vede vzdělávací semináře pro umělce i pedagogy. Aktivně se podílí na vzniku Metodiky Škola tančí. [ ]

Podpora

Projekt Škola tančí ve školním roce 2023/24 podporují: 

– Národní plán obnovy ČR, EU/Next Generation Europe, MKČR – program Kreativní vzdělávání
– MČ Praha 10
– Statutární město Brno 

Partneři:

– Tanzplatform Rhein-Main
– platforma uMĚNÍM
– Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Připravujeme

10. 5. 2024 - (i) SLOVNÍ DRUHY TANČÍ / workshop kreativního učení v pohybu pro pedagogy (Hradec Králové), 16-18h / v rámci KreatFest 2024 a FUK - Festival umění a kreativity ve vzdělávání 

24. 5. 2024 - Kreativně-pohybová dílna pro děti / pro ZŠ Bezdrevská (České Budějovice) / v rámci FUK - Festival umění a kreativity ve vzdělávání 

24. 5. 2024 - (i) MOZEK TANČÍ / workshop kreativního učení v pohybu pro pedagogy (České Budějovice), 14:30 - 16:30 / v rámci FUK - Festival umění a kreativity ve vzdělávání 

ZÁVĚREČNÉ PREZENTACE PROJEKTŮ ŠKOLA TANČÍ: 

  • 9. 5. 2024 - KD Mlejn (ZŠ Trávníčkova s choreografkou Martou Trpišovskou a hudebníkem Lukášem Bouzkem)
  • 3. 6. 2024 - Knihovna Velké Popovice (ZŠ Velké Popovice s choreografkou Leou Švejdovou a klarinetistou Matějem Heinzlem) 
  • 6. 6. 2024 - Kulturní středisko Pelhřimov (ZŠ Vlásenický dvůr s choreografkou Zden Brungot Svítekovou a performerem Lukášem Karáskem) 
  • 11. 6. 2024 - Zámek Žďár n/S (Laboratorní škola Labyrinth Brno  s choreografkou Bárou Rakušanovou a Janem Bártou)
  • 14. 6. 2024 - Zámek Žďár n/S (ZŠ Na Radosti s choreografkou Hanou Chalupníkovou a filmovou režirérkou Hanou Železnou) 
          Začátek závěrečných prezentací projektů Škola tančí je od 16 hodin, vstupné zdarma. 
 

 

 

 

 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.