EN

SE.S.TA pro publikum

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA jako organizace působící v oblasti jevištního umění samozřejmě realizuje i aktivity určené pro diváckou veřejnost. Publikum se s projekty SE.S.TA setkává hned na několika úrovních.

První oblastí, v rámci které SE.S.TA oslovuje širokou laickou veřejnost, je produkce českých i zahraničních představení, která vrcholí již tradičně v červenci ve Žďáru nad Sázavou velkým festivalem současného tance, nového cirkusu a pohybového divadla KoresponDance. Festival má již vybudované takové renomé, že se každoročně může pyšnit opravdovými hvězdami světové scény, uvést několik světových premiér a seznámit české publikum se zásadními trendy na poli současného tance, nového cirkusu, pohybového divadla a souvisejících disciplín.
Při produkci a plánování uvedených inscenací SE.S.TA využívá svých bohatých mezinárodních kontaktů a zkušeností a daří se jí tak do České republiky vozit špičkové projekty z celého světa i mimo festival. Stejně jako v aktivitách určených profesionálům se i v produkci pro širokou veřejnost SE.S.TA snaží naplňovat mezinárodní a mezioborový kontext. Reprezentativním příkladem je například umělecko-vzdělávací inscenace Anatomie těla v tanci, která seznamuje diváka prostřednictvím pohybu s lidským tělem a jeho anatomií a která se pohybuje na pomezí edukativní přednášky a pohybového divadla.

Další příležitostí pro diváka jsou pak pravidelné prezentace práce umělců z pořádaných rezidencí a projektů zaměřených na profesionální rozvoj uváděné jako Work in progres. SE.S.TA pravidelně zve na Work in progres z rezidencí na zámku ve Žďáru nad Sázavou (o rezidenčním programu více zde), na Work in progres z Rezidence pro choreografy s koučinkem pořádané v Praze a další vycházející vždy z daného profesionálního projektu. Program Work in progres naleznete v programu akcí.
Unikátním mezioborovým projektem SE.S.TA je soubor aktivit zahrnutý pod název Tanec v galerii. Kromě například tvůrčího atelieru pro děti zahrnuje právě i divácky velmi zajímavé pohybové instalace navázané vždy na některou aktuální významnou výstavu či expozici. Projekt Tanec v galerii je realizován ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Galerií hlavního města Prahy.
Kromě produkovaných inscenací jsou diváci srdečně zváni i na všechny diskuzní fóra a kulaté stoly, kde se mohou zapojit do dění, a nebo si jen přijít poslechnout umělce a odborníky z rozličných oborů diskutujících na zajímavá témata (více o přednáškách a diskuzích zde).
Plán představení, Work in progres a diskuzních fór naleznete v Programu akcí a aktuálně vždy informujeme na našich Facebookových stránkách.

Akce:

Chystáme novou webovou prezentaci SE.S.TA

27. 9. 2023 Praha

Připravujeme nový srozumitelný a atraktivní web. Můžete se těšit na jeho spuštění v příštích týdnech! Díky Kreativním voucherům z Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR jsme se mohli pustit do předělání našeho zastaralého webu. Důležitou etapu jsme mohli realizovat díky projektu "Srozumitelná a atraktivní webová prezentace SE.S.TA č. 0380000059" financovanému Evropskou unií – Next Generation EU“.

Projekt ŠKOLA TANČÍ – kreativní vzdělávání do škol

2024 Praha, regiony ČR

Kreativně-vzdělávací projekt Škola tančí realizuje SE.S.TA každým rokem na desítce základních škol napříč Českou republikou. Děti si díky spolupráci s profesionálními umělci-choreografy osvojují školní učivo prostřednictvím tvořivého pohybu a stávají se tvůrci vlastního představení. 

ART KLASTRY: TVŮRČÍ A VÝZKUMNÉ REZIDENCE 2024

1.1.2024 Ždár nad Sázavou

Podporujeme choreografy a umělce z oblasti současného tance, nového cirkusu, pohybového divadla a dalších uměleckých oborů. Rezidence v roce 2024 se konají v pěti uměleckých klastrech - tvůrčí rezidence pro 2-3 skupiny umělců současně.

DANCERS MEET FILMMAKERS – Ukázka z tvůrčí rezidence projektu Panta Rhei

11. 4. 2024 Zámek Žďár nad Sázavou

Obrazy prostoru, linie v baroku, kompoziční principy. První prezentace tanečníků a filmařů projektu Panta Rhei z tvůrčí rezidence na zámku se uskuteční už 11. 4. v 16:00. Panta Rhei je chystaný mezinárodní interdisciplinární umělecký projekt vycházející z původního konceptu Martina Říčana. Vzniká v produkci Centra choreografického rozvoje SE.S.TA ve spolupráci s organizací Vokalakademie Niederösterreich a bude uveden v červenci 2024 na festivalu KoresponDance. 

ŠKOLA TANČÍ ve Lhotkách na téma CO SE DĚJE NA LOUCE

18. 4. 2024 Lhotky, Velké Meziříčí

Rozkvetlá jarní louka opájí naše smysly... Co se ale děje v trávě nebo pod zemí? A jak můžeme tento čilý život promítnout do pohybu a tance? Louka se stala inspirací dětem ze ZŠ Lhotky pro tvůrčí proces, kterým je provázela choreografka Jana Bitterová s hudebníkem Janem Drábkem. V kulturním domě Lhotky uvedou výsledky svého tvořivého objevování.

Tanec v galerii: A TO JE ZAKÁZÁNO?

22. 8. 2024 Veletržní palác, Národní galerie Praha

„Zabýváme se škálou aktivit a zvyklostí od těch přísně zakázaných až po ty zcela povolené.” Veřejná zkouška projektu A to je zakázáno? choreograficko-performerského týmu Jazmína Piktorová, Tomáš Janypka, Markéta Stránská

Taneční workshop s Alice Chauchat: MUSEOGRAPHY CHOREOGRAPHY

5. 9. 2024 Veletržní palác NGP

Setkání jako choreografická kompozice... Na praktickém workshopu se choreografka Alice Chauchat (FR/DE) podělí o taneční partitury (scores) ze své nové performance Museography Choreography. Tato jednoduchá, přesto enigmatická zadání určují, jak na sebe při tanci působíme. Budeme také hovořit o různých modelech pro vedení našich tělesných archivů i kurátorství uměleckých sbírek.

Tanec v galerii: MUSEOGRAPHY CHOREOGRAPHY (Alice Chauchat)

10. & 11. 9. 2024 Veletržní palác NG, Praha

Sbírka vztahů… pulzující pole napětí… několik tanců. … Choreografická odpověď na kurátorskou práci. Mezinárodně uznávaná choreografka Alice Chauchat (FR/DE) spolu s tanečnicemi Hanou Polanskou (CZ), Nhung Dang (CZ) a Ran Jiao (CN/CZ) završí práci na „choreografii vztahů“, jak je scénuje stálá expozice Národní galerie Praha 1939–⁠2021: Konec černobílé doby. 

Korespondance

SE.S.TA pořádá festival
současného tance KoresponDance
SE.S.TA na Facebooku

SE.S.TA
na Facebooku
SE.S.TA na YouTube

SE.S.TA
na YouTube
MKČR  Hl. m. Praha  Veolia

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a společností Veolia ČR.